fbpx

Polityka prywatności

 1. Przywiązuję szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających Stronę www.adonica.pl (dalej: „Strona”).
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Anna Donica Studio Urody z siedzibą os. 35-lecia 8/37, 05-660 Warka, NIP: 7972026545, e-mail: anna.donica.studio.urody@gmail.com (dalej: „Administrator”).
 3. W sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: anna.donica.studio.urody@gmail.com.
 4. Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z Strony internetowego. Są to: dane które podajesz Administratorowi np. w ramach formularzy lub okien dostępnych w Stronie internetowym, jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po Stronie czyli te, znajdujące się w plikach cookies oraz adres IP Twojego urządzenia.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
  1. Wykonania Umowy na linii Administrator – Użytkownik (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik), do czasu wygaśnięcia umowy pomiędzy Tobą, a Administratorem. Przy czym dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone w świetle obowiązującego prawa np. w celu dochodzenia roszczeń.
  2. Marketingu (w tym analizowania i profilowania danych w celach marketingowych) Usług Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora), do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez użytkownika
  3. Przesyłanie informacji handlowych na adres poczty elektronicznej (podstawa prawna: Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną- dobrowolna zgoda), do czasu wycofania zgody
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia Usług uniemożliwi ich świadczenie.
 7. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.
 8. Twoje dane mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia Usług na Twoją rzecz. W takim przypadku zastosowane zostaną odpowiednie zabezpieczenia. W celu uzyskania kopii danych skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: anna.donica.studio.urody@gmail.com
 9. Twoje dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.
 10. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 11. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 12. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz ponadto skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 13. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej Usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz ponadto skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Zobacz także:
Polityka plików Cookies